Axclusive s.r.o.

Mlynská 1148/9
053 42 Krompachy
mob.: +421 908 448 385
axclusive@axclusive.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39153/V,IČO: 50267744, č. živnostenského registra 860-23873, DIČ 2120278050, nie sme registrovaným platcom DPH.

Objednávať môžete aj v našom eshope axclusive.sk